Destination Management Company in Barcelona - English Version Grupperejser til Barcelona - Danish Version Gruppereiser til Barcelona - Norwegian Version Gruppresor till Barcelona - Swedish Version

Adventures Barcelona - Firmatur, gruppetur, klassetur og traningsleir i Barcelona

Rejsevilkår - Adventures Barcelona

Disse rejsebetingelser angiver hvilke retningslinjer og forpligtelser, der gælder mellem Adventures Barcelona og de rejsende.

1. BESTILLING OG BETALING

Bestillinger dækker de beskrevne ydelser på reservationsbekræftelsen. Reservationer kan enten foretages skriftligt eller mundtligt. Bestillinger er bindende. Når din bestilling er modtaget, sender Adventures Barcelona en ordrebekræftelse via e-mail. Den person, der indgår aftalen påtager sig ansvaret for sig selv og andre deltagende personer. Ved reservation, betaler kunden et depositum på 20% af de samlede omkostninger. Depositummets størrelse dækker betalingsforpligtelser til underleverandører, hvilket kan dokumenteres. Undtagelser fra dette er, hvis arrangøren har særlige økonomiske forpligtelser, før rejsen begynder. Depositum fratrækkes den endelige betaling, der forfalder 50 dage før afrejse. Endelig betaling skal ske 50 dage før afrejse på grund af betalingsforpligtelser til underleverandører, som kan dokumenteres. Din ordre skal være registreret og betalt før afrejse. Kontroller at reservationsbekræftelsen er i overensstemmelse med ordren. Kreditkort betalinger accepteres ikke til grupperejser. Bestemmelserne i dette afsnit, gælder under visse omstændigheder ikke hvis prisen er en rabatpris, hvor der gælder særlige regler.

2. KUNDENS PLIGTER

Kunden skal betale det aftalte vederlag indenfor den frist, der er fastsat i fakturaerne. Betalingsforsømmelse giver Adventures Barcelona ret til at annullere din bestilling. Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med de generelle betingelser som Adventures Barcelona har beskrevet i kataloget, på vores websider eller som står på reservationsbekræftelsen. Kunden er forpligtet til at medbringe et gyldigt pas og hvis nødvendigt helse certifikater, billetter og andre dokumenter, som måtte være nødvendige for rejsen. Kunden er forpligtet til at give korrekte oplysninger og personlige data. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller ekstra omkostninger som følge af at personoplysninger eller oplysninger om særlige behov for den rejsende, ikke er angivet korrekt. Kunden er forpligtet til at tegne de forsikringer han skulle føle nødvendigt. Kunden er forpligtet til at rette sig efter Adventures Barcelona egne bestemmelser og underleverandørers regler, og at overholde de lokale love. Den, der bestiller en pakkerejse på vegne af andre, er forpligtet til at sikre, at dem der vil deltage i pakkerejsen følger reglerne arrangøren har sat, og at den akutelle pakkerejse er af en sådan karakter at den / de deltagende ikke er til belastning for sig selv eller andre.

Kunden skal også overholde de retningslinjer arrangøren angiver omkring fremmødetid, mødested mm. under jeres rejse. Deltagerne må ikke handle så de er til gene for andre rejsende eller skaber sikkerhedsmæssige- eller praktiske problemer for arrangørerne. Arrangøren har ret til at afvise en rejsende ved starten af rejsen, hvis adfærd eller tilstand på den rejsende gør det klart, at han ikke kan opfylde kravene i dette stykke. Kunden er ansvarlig for alle indkøb / bestillinger han foretager på rejsen, f.eks fra minbar, på hotellet m.m. Kunden er selv ansvarlig for evt. skader, tab eller beskadigelse af hotellet, fly, transportmidler eller andet under jeres ophold. Kunden vil være økonomisk ansvarlig for de ovennævnte forhold, og kan gøres ansvarlig for tab eller ekstra udgifter for arrangøren, ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser.

3. INFORMATION TIL DE REJSENDE

Adventures Barcelona vil kraftigt råde alle til at tegne en rejseforsikring. Adventures Barcelona tilbyder ikke selv forsikring, men kan henvise til et relevant forsikringsselskab, hvis kunden ønsker dette. Kunden skal selv beslutte om han ønsker afbestillingsforsikring og tegne de forsikringer, han føler er nødvendige. Alle rejsende skal medbringe et gyldigt pas. Passet skal være gyldigt i 3 måneder efter afslutningen af rejsen. Adventures Barcelona anbefaler rejsende at anskaffe europæiske sygesikringskort.

Rejsende er forpligtet til at gøre sig bekendt med visumkrav, og få et gyldigt visum hvis man behøver det. Receptfrie lægemidler kan medbringes. Hvis kunden medbringer større mængder receptpligtig medicin, bør han medbringe en skriftlig erklæring om brug af medicin fra sin læge på engelsk.

4. AFBESTILLING MOD VEDERLAG

Ved afbestilling mere end 50 dage før afrejsedag, vil kunden blive opkrævet en fast afgift på kr 300, - pr. person, og eventuelle betalinger til underleverandører. Ved afbestilling fra 50 til 15 dage før afrejsedagen, bliver kunden opkrævet depositum, standard gebyr og eventuelle betalinger til underleverandører. Ved afbestilling mindre end 15 dage før og 7 dage til afrejsedagen, skal kunden betale 50% af rejsen, standard gebyr, og for eventuelle betalinger til underleverandører. Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejsedag, eller ved udeladt fremmøde, gælder der ingen refusioner. Ved nogle typer rejser gælder særlige afbestillingsregler. Afbestillingsforsikring kan købes hos det enkelte forsikringsfirma.

5. AFBESTILLING VED FORCE MAJEURE

Kunden har ret til at annullere feriepakker og få udbetalt et refusionsbeløb, hvis der ved rejsemålet, eller i umiddelbar nærhed heraf, indenfor de sidste 14 dage før man tager på pakkerejsen konstateres fjendtligheder, naturkatastrofer, farlige smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, der kan sidestilles med de førnævnte betingelser, og vil være gældende, når pakkerejsen i henhold til aftalen skal indtræffe. Fortrydelsesretten i henhold til denne afdeling, kan ikke anvendes hvis kunden kendte til eller burde have kendt til omstændighederne, da personen tilsluttede sig i aftalen om køb af rejsen.

6. ÆNDRING AF BESTILLING

Den rejsende kan overdrage en rejse der er fuldt indbetalt til en anden, hvis Adventures Barcelona får dækket de udgifter, de har i forbindelse med dette. Forudsætningen er at arrangøren eller formidleren underrettes om dette indenfor rimelig tid, inden pakkerejsen starter, og at rejsearrangøren og / eller underleverandører, ikke er bundet af regler, der forbyder overførsel. Flyselskaber hører blandt andre til denne kategori af underleverandører. Arrangøren kan i tilfælde af ændring, tillade sig at tage et rimeligt gebyr for dette. Den oprindelige klient og de nye rejsende hæfter solidarisk for begge sådanne gebyrer og eventuelt resterende beløb for rejsen. Adventures Barcelona kan hjælpe med ændringer i indholdet af programmet, så vidt dette er muligt, og kunden dækker omkostningerne for arbejdet hos Adventures Barcelona i forbindelse med ændringerne. Prisen for en tur, er baseret på et konkret antal rejsende. Ved enhver afvigelse fra dette tal, har Adventures Barcelona mulighed for at ændre priser, indhold og eventuelt at annullere rejsen, uden erstatningsansvar.

Adventures Barcelona er ikke ansvarlig for salg af flybilletter. Hvis der sker ændringer, forsinkelser, aflysninger eller andet, der påvirker transporten, vil kunden ikke blive undtaget fra betalingsforpligtelser vedrørende indkvartering, transport, aktiviteter mm. Dette gælder også, hvis der sker ændringer eller forhold hos andre tredjepartsudbydere.

7. ARRANGØRENS FORBEHOLD OM ÆNDRINGER I PRISER, YDELSER OG VALUTAKURSER

Adventures Barcelona tager forbehold for ændringer i priser og ydelser, der er beskrevet på hjemmesiden, i vores katalog, i vores kommunikation og i andre publikationer og prislister som Adventures Barcelona offentliggør. Eventuelle prisændringer kan skyldes øgede transportomkostninger og skatter og afgifter, eller ændringer i valutakurser. Satsen for kroner er flygtig. Adventures Barcelona forbeholder sig ret til at justere prisen på grund af valutakursudsving. Dette sker i forbindelse med den sidste betalingsdato. Adventures Barcelona tager forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer udenfor vores kontrol og understreger, at vores noterede priser afhænger af flere faktorer, herunder antallet af deltagere, tid på året, efterspørgslen, underleverandører og tidspunkt for ordren.

Priserne på billetter til FC Barcelona kampe, afhænger af modstanderen og tidspunktet for booking. Dette kan afspejles i pakkeprisen. Præcis tid til FC Barcelona kampe, besluttes ikke før to uger før kickoff. FC Barcelona refunderer ikke billetter og Adventures Barcelona kompenserer ikke ubrugte billetter.

8. ARRANGØRENS PLIGTER

Adventures Barcelona forpligter sig til at gennemføre rejsen med det indhold, der blev aftalt. Hvis der sker hændelser, som ligger udenfor Adventures Barcelonas kontrol, såsom ændring af hotel, ændringer af transportmiddel, aktiviteter m.m. bør Adventures Barcelona sikre at rejsende har mindst muligt besvær.

9. ARRANGEØRENS RET TIL AT AFLYSE REJSER

Adventures Barcelona har ret til at annullere en tur, hvis der bliver solgt for få pladser. Adventures Barcelona er forpligtet til at give de registrerede deltagere skriftligt svar senest 30 dage før afrejse, hvis turen aflyses. Arrangøren kan aflyse en tur uden ansvar for skader, hvis denne kan bevise at den ikke kan gennemføres på grund af omstændigheder udenfor dennes kontrol, og som denne ikke med rimelighed forventes at kunne have taget i betragtning, da aftalen blev underskrevet, som hverken arrangøren selv eller nogen han er ansvarlig for, kunne undgå eller overvinde følgerne.

10. MANGLER

Hvis den rejsende mener at der er en mangel, der giver ret til en prisnedsættelse / erstatning, er kunden forpligtet til at underrette arrangøren hurtigst muligt. Klager over fejl, for eksempel i forbindelse med indkvartering, mad m.m. skal omgående præsenteres ovenfor Adventures Barcelona, således at dette kan korrigeres eller kompenseres på stedet. Hvis dette ikke sker, vil senere klage eller krav om erstatning afvises. Ved andre klager, er fristen 14 dage efter afslutningen. Skriftlig klage er påkrævet. Fejl eller mangler, der kommer af tilstande forårsaget af en tredjepart (såsom hoteller, flyfirmaer, transportfirmaer mv), gør ikke at kunden er berettiget til en prisreduktion / udskiftning af Adventures Barcelona.

11. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER OG TRYKFEJL

Alle angivelser af priser på hjemmesiden, i kataloger og i andre materialer og meddelelser fra Adventures Barcelona, er baseret på de vilkår, som de var på bestillingstidspunktet. Priserne kan ændres uden varsel. Oplysningerne er underlagt ændringer i priser, afgangstider, steder og mere. Med forbehold for eventuelle fejl i vores publikationer, hjemmesider og i kommunikation med klienten.

12. BILLETTSERVICE

Bestilte billetter til teater, musicals, fodboldkampe og håndboldkampe eller begivenheder i sport eller kultur gennem Adventures Barcelona, kan ikke refunderes hvis de ikke bruges.

13. FORBEHOLD FOR DELTAGELSE I AKTIVITETER

Adventures Barcelona fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader (herunder eventuelle direkte eller følgeskader eller tab, der opstår for kunden eller en tredjepart), der udspringer af eller i forbindelse med deltagelse i forskellige aktiviteter under jeres ophold. Dette gælder både aktiviteter, som underleverandører og / eller aktiviteter arrangeret af Adventures Barcelona. Kunden er forpligtet til at undersøge om kundens forsikring dækker de aktiviteter, kunden har valgt at deltage i. Hvis deltagerne er under 18 år, vil den ansvarlige leder for turen, være ansvarlig for jeres eventuelle deltagelse.

14. VENSKABSKAMPE

Adventures Barcelona kan arrangere venskabskampe mod lokale modstandere, hvis kunden ønsker, og hvis det er muligt. Eventuelle omkostninger forbundet med træningskampe, transport og udlejning, skal godtgøres for hver klub, uanset om det drejer sig om jeres egne biler / busser eller lejet transport.

15. TRÆNINGER OG AKTIVITETER

I tilfælde af dårligt vejr, før eller under træningslejren, kan det ske, at baneforholdene ikke er så gode, som kunden eller Adventures Barcelona ønsker de skal være. Om træning, kampe eller andre aktiviteter skal flyttes eller aflyses på grund af vejret eller andre omstændigheder, som Adventures Barcelona ikke har kontrol over, betragtes dette som force majeure, og der vil ikke blive givet erstatning af arrangøren. Enhver overførsel til andre baner, skal betales af kunden.

Adventures Barcelona tager forbehold for, at arrangøren kan annullere jeres turneringer, annullerer visse aldersklasser eller slå klasser sammen. Disse er ændringer som Adventures Barcelona ikke har kontrol over og kan derfor ikke drages til ansvar.

16. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I ARRANGEMENTER

Adventures Barcelona kan ikke påtage sig ansvaret for, at fodboldkampe eller enhver anden form for arrangementer, bliver udfaset i henhold til tidsplaner eller det planlagte program fra arrangøren. Hvis den opsatte kamp af en eller anden grund ikke spilles som planlagt, eller hvis begivenheden flyttes, ændres eller annulleres, vil Adventures Barcelona kun refundere udgifterne til billetten, hvis arrangøren vil refundere udgifterne til Adventures Barcelona. Kunder, der ikke ønsker at gøre brug af indkøbt overnatning, transport og andet indhold, kan ikke forvente refusioner for dette, da Adventures Barcelona ikke engang selv kan få tilbagebetaling fra transportfirmaet, hotel eller underleverandører.

17. ALMINDELIGE BETINGELSER

Vilkår og betingelser i dette dokument er en oversættelse af de officielle vilkår fra norsk (http://adventuresbarcelona.no/reisevilkar). Hvis der er tvivl, overgår den officielle norske udgave den danske oversættelse.

Der henvises til pakkerejseloven fra 1995/08/25 og efterfølgende ændringer, samt generelle vilkår og betingelser for pakkerejser gældende fra 2007/01/04. Adventures Barcelona forbeholder sig ret til at ændre oplysninger, før en aftale bliver indgået.